• ใส่รหัส 1
  • กรอกข้อมูล 2
  • ตรวจสอบ 3
  • เสร็จสิ้น 4

The Match Bangkok Century Cup 2022

ตรวจสอบรหัส

ขั้นตอนการลงทะเบียน

กรุณากรอกโค้ด

ผู้ชมทุกท่านต้องลงทะเบียนยืนยันการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ล่วงหน้าก่อนเข้าชมการแข่งขัน โปรดเตรียมรายละเอียดดังนี้

  1. ข้อมูลผู้เข้าชม
  2. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
  3. อัพโหลดภาพถ่ายผู้เข้าชม ( รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และ ไม่ใส่แมส มีความชัดเจน ไม่เบลอ )